0
Кошик
Оформити

Товари

Ваш кошик порожній!

Умови згоди

Умови згоди

Увага!!! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте надані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами — не використовуйте цей сайт. Використання цього сайту, у тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг із використанням цього сайту означає Вашу згоду з умовами Користувацької угоди. Терміни, що вживаються в цій Користувацькій угоді:

  • Адміністрація — адміністрація вебсайт інтернет-магазину https://pnb-shop.com.ua.
  • Сайт — вебсайт інтернет-магазину https://pnb-shop.com.ua, у тому числі всі вебсторінки; власником яких є інтернет-магазин «PNB-Shop».
  • Угода — це ця користувацька угода.
  • Продавець — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані ним товари/послуги. Продавцем може бути, як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (акті прийняття-передання, або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).
  • Товар — товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об’єкти, інформація про які розміщена на Сайті.
  • Користувач — особа, яке переглядає інформацію на Сайті й/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.
  • Замовлення — звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.
  • Платник — особа, яка оплачує Замовлення.
  • Одержувач — особа, що зазначена Платником, як особа, що уповноважена отримати Товар згідно з Замовленням. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
  • Пропозиція — інформація, що розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція містить: інформацію про самий товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю (Продавцям), за допомогою заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, вибраному Адміністрацією. Це положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє, як агент Продавця і/або бере на себе будь-яку відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній здійснив дії, що свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою та має бути прийнято Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача напрямок Продавцем і/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон тощо) або іншого зв’язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача і/або про терміни його отримання і/або про ціну Товару. Це повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, що надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу оферти, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо сума фактично була оплачена Платником). Одержувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.11. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно, від того, який настав раніше):

- підписання Одержувачем акту прийняття-передання Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу),

- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар,

- фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару тощо).

1.12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР.

1.12.1. Інформація в Товарі міститься на самому Товарі, його пакуванні, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (телефоном, через розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв’язку

1.12.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов’язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і/або пакуванні та/або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувач зобов’язаний зв’язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв’язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.12.3. Ціна на Товар, що зазначена в Пропозиції, є орієнтовною.

1.13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

1.13.1. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, у тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначати та змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.13.2. У разі старіння матеріалів (в т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов’язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник унаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.13.3. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.13.4. У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), що можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв’язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. у зв’язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.

1.13.5. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов’язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні й/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар має бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.13.6. Користувач несе відповідальність за правдивість даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов’язаних із доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, усі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Платником за Товар (проводити залік зустрічних вимог).